Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou

  Kostely a kaple na území farnosti:

  • farní kostel sv. Jiří v Bečově nad Teplou
  • kostel sv. Michaela, archanděla, v Otročíně 
  • kaple sv. Anny v Chodově u Bečova (ve vlastnictví obce Chodov)
  • kaple sv. Petra na zámku v Bečově nad Teplou (vlastnictví NPÚ)
  • kaple Navštívení Panny Marie na hradě v Bečově nad Teplou (vlastnictví NPÚ, nepřístupná)

  GDPR - informace o zpracování osobních údajů